kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

 

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,
Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna  przyjmuje i weryfikuje wnioski wyłącznie w dniach od 17.05.2021 do 31.05.2021 w godzinach 8:00-15:00, a następnie wznawia pracę 25.06.2021.
Przypominamy, że termin złożenia wniosku upływa dnia 31.05.2021, a na sprawdzian z języka angielskiego zapraszamy dnia 7.06.2021

 

 

Rozstrzygnęliśmy konkurs na plakat ekologiczny, w których wzięły udział klasy pierwsze i drugie. Plakat miał dotyczyć działań proekologicznych i poruszać zagadnienia ekologiczne najbliższe naszym uczniom. Technika oraz temat wybranych działań z zakresu ekologii mogły być dowolne.
Jury konkursowe: Milczuk - Walczewska Jolanta, Zygmund Agnieszka, Koc Anna, Charążka Aleksandra, Kania Marcin, Gniazdowski Konrad, Bagiński Daniel.
Miejsca:
I miejsce - 2MYP2
II miejsce - 2B2
III miejsce - 2MYP1
Wyróznienie - 2B1, 2H

/images/ECO/Eco1.JPG /images/ECO/Eco1.JPG /images/ECO/Eco3.JPG

/images/ECO/Ecowyr2.JPG /images/ECO/Ecowyr1.JPG

 

Drodzy Uczniowie,

Tęskniliśmy za Wami i bardzo się cieszymy, że wracacie do szkoły, na razie hybrydowo, ale wkrótce stacjonarnie. 

We współpracy z Prezydium Rady Rodziców wypracowaliśmy rozwiązania, które powinny Wam ułatwić powrót do szkoły po tak długiej nieobecności. Szczegółowe informacje znajdziecie w dzienniku elektronicznym.

/images/Powrot_do_szkoly.jpg

 

Szanowni Rodzice,

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/mikolaj-kopernik-marcello-baciarellego#relatedDrodzy Kandydaci,

w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:

DWUJĘZYCZNE
1 klasa matematyczno-fizyczna (M); Z PODZIAŁEM NA GRUPY Z MATEMATYKI - W TYM GRUPĘ OLIMPIJSKĄ
2 klasy biologiczno-chemiczne (P) POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO;
1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;
1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;

MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej - z programem MYP (IB Middle Years Programme).

Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.


Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
  - języka polskiego;
 - matematyki;
 - języka obcego nowożytnego 
oraz 
 - do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki;
 - do klasy biologiczno-chemicznej: - ocena wyższa spośród  biologii i chemii;
 - do klasy matematyczno-społecznej: z geografii;
 - do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii
 - do klasy międzynarodowej: - ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.
Dni otwarte w formie on-line: 31 marca 2021 o godz. 17:30  i  21 kwietnia 2021 o godz. 17:30
Szczegółowe zasady rekrutacji:

Wniosek:

Od 17.05.2021 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wraz z rodzicami będą mogli zalogować się/zarejestrować się do systemu, wprowadzić  dane, wybrać szkoły i oddziały - ułożyć listę preferencji i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru.


Jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, to wypełniony wniosek będzie można złożyć w następujący sposób:

Wniosek  musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców (wystarczy jeden podpis rodzica/opiekuna prawnego).

Wszystkie pozostałe dokumenty, za wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zalecamy dostarczać w formie  skanów poprzez przesłanie ich na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1P, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP


Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w tym miejscu: prezentacje dla kandydatów i ich rodziców 

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:
 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:
REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych). Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. od 17 maja  od godz. 8.00 do 31 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin)

język angielski -  7.06.2021 

I tura o godzinie 9:30  (kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na literę A - M);

II tura o godzinie 13:30 (kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na literę N - Ż)

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 17 czerwca do godz. 15.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin) 25 czerwca godz 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie 9 lipca godz. 10.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową)

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja)
nie wybrano żadnego oddziału tego typu.

od 25 czerwca od godz. 12.00 do 14 lipca  do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe do 21 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 22 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia godz. 14.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 2 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 sierpnia od godz. 10.00 do 5 sierpnia  do godz. 12.00;
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie 6 sierpnia godz 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 6 sierpnia godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 5 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 sierpnia godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 17 sierpnia od godz. 12.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 sierpnia godz.12:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 23 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 26 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły ponadpodstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas:

  • 1M       188,17
  • 1P       179,23
  • 1G       185,65
  • 1L        164,89
  • 1MYP  193,49

 

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2021 r.- wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Pismo przewodnie MKO dot. zawodów wiedzy artystycznych i sportowych

Zał. 1 - Wykaz zawodów

Zał. 2 - wykaz zawodów 2016-2019

Zał. 3 - konkursy MKO

Zał. 4 - olimpiady MEN

Najczęściej zadawane pytania.

 

Drodzy absolwenci,

wprawdzie w tym roku to nie kwitnące kasztany a magnolie zapowiadają nadejście egzaminów maturalnych, 

jednak jak zawsze życzymy Wam jak najlepszych wyników.

Wierzymy, że mimo przeszkód jesteście bardzo dobrze przygotowani i mocno trzymamy kciuki za każdego z Was.

Powodzenia!

magnolie

 

Laureat XXXIII Olimpiady Filozoficznej:

Natalia Foder (3D)

 

Laureat XLIV Olimpiady Języka Francuskiego:

Jakub Witczak (3E1)

 

Laureat XIII Olimpiady Wiedzy o Prawie:

Franciszek Skawiński (3E1)

 

Laureat IV Olimpiady Statystycznej:

Piotr Biziel (3E2) (w r.szk.2019/2020)

 

Laureat XLV Olimpiady Języka Angielskiego:

Julia Keane (2E2),

 

Finalista XXXIII Olimpiady Filozoficznej:

Zuzanna Plit (2A),

 

Finalista LXX Olimpiady Fizycznej:

Mikołaj Czarnecki (3A),

 

Finalista XLVII Olimpiady Geograficznej:

Mateusz Wiktorzak (3C),

Mikołaj Komorowski (3C),

 

Finalista XLVI Olimpiady Geograficznej:

Mikołaj Weiss (3C) (w r.szk.2019/2020),

Jakub Szeligowski (3E2) (w r.szk.2019/2020),

 

Finalista XLV Olimpiady Geograficznej:

Jakub Szeligowski (3E2) (w r.szk.2018/2019),

 

Finalista L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Natalia Foder (2D) (w r.szk.2019/2020),

 

Finalista XLV Olimpiady Języka Angielskiego:

Michał Ceregra (3E1),

Piotr Biziel (3E2),

Milena Urbanowicz (2E2),

 

Finalista XLIV Olimpiady Języka Angielskiego:

Piotr Biziel (3E2) (w r.szk.2019/2020),

 

Finalista XLIII Olimpiady Języka Angielskiego:

Piotr Biziel (3E2) (w r.szk.2018/2019),

 

Finalista V Olimpiady Statystycznej:

Piotr Biziel (3E2),

 

Finalista VII Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów:

Jakub Berger (3E2) (w r.szk.2018/2019),

 

Serdecznie gratulujemy!

 

W rankingu liceów w Warszawie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, 

nasza szkoła uzyskała wysokie 5 miejsce na 88 liceów.

Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych.

Więcej informacji .

 

Doświadczenie ilustruje odpowiedź napytanie:

czy za pomocą prób Tollensa i Trommera istnieje możliwość odróżnienia glukozy od fruktozy?

Ze szkoły podstawowej uczniowie wiedzą, że cukry te rozróżnia obecność grupy aldehydowej i ketonowej.

W szkole ponadpodstawowej uczymy, że nie jest to wystarczające, gdyż oba cukry tworzą te same izomery będące postaciami endiolowymi. 

A z ciekawostek, tak właśnie srebrzy się bombki na choinkę....

/images/Chemia1.jpg   /images/Chemia2.jpg

 

Komunikat IBO dotyczący Matury Międzynarodowej 2021:

Dear Head of School/Coordinator,

Based on the current assessment of COVID-19 risks in Poland and following continued conversations with our schools, the IB can confirm that all IB schools in the country will follow the non-examination route, therefore your students’ results will be awarded using coursework marks and predicted grades for the May 2021 examination session.

 

Więcej informacji tutaj